Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên

SMS Brand name 264096851350975097 small Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (8,0 điểm) trong>Bài 1. (2,0 điểm)Giải các phương trình lượng giác sau:

a) SMS Brand name quicklatex.com 48ce5d0ace8636bb6227b29234ac63d4 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

b)SMS Brand name quicklatex.com c70c6c9cc5afbdeb68a72dedaf880584 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

trong>Bài 2. (2,0 điểm)

1. Một bình đựng SMS Brand name quicklatex.com 121c39b81a7cb3d7138f545f7e51a507 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên viên bi xanh, SMS Brand name quicklatex.com 5a625c55599ee818efa0624e464462e9 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên viên bi đỏ và SMS Brand name quicklatex.com c5ddcac557e69f09e612eb115734ecb2 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra SMS Brand name quicklatex.com c5ddcac557e69f09e612eb115734ecb2 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên viên bi. Tính xác suất để lấy được:

a) Cả SMS Brand name quicklatex.com c5ddcac557e69f09e612eb115734ecb2 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên viên bi đều cùng màu.

b) Có ít nhất SMS Brand name quicklatex.com acd2c55a9f92a69dd6e518aac05b9a03 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên viên bi màu vàng.
2. Tính hệ số của SMS Brand name quicklatex.com bce687a626fd885469000d54d8005d08 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên trong khai triển đa thức của:

SMS Brand name quicklatex.com 81f55b456d17107ffa018e4b743d862d l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên

.

trong>Bài 3. (4,0 điểm) Cho hình chóp SMS Brand name quicklatex.com 6babc5a011bfadc2ab2aef395998fc68 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên có đáy SMS Brand name quicklatex.com b2b2c0616b2b38f1ce0831a302af6fd5 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên là hình bình hành. SMS Brand name quicklatex.com d24976110aedfe571f2b0ae1d9966551 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên, SMS Brand name quicklatex.com bd163e35f1859eb5dca0c739d38d8bfc l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên là trung điểm SMS Brand name quicklatex.com 39082314804886517f011d0bafb9c35e l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

1. Xác định:

a) SMS Brand name quicklatex.com 0b46eda406c9f803c43da6e671b26f63 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

b) SMS Brand name quicklatex.com 5953391f873926dd196d2a5782377dab l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

2. Xác định giao điểm SMS Brand name quicklatex.com a2e3f94ffe6ea303465cae82988c1623 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên của SMS Brand name quicklatex.com b9a20c1f228a131feb59293b6063122e l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên với SMS Brand name quicklatex.com 6c9f827d46b9c80de735959886b8d31f l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên. Tính tỉ số SMS Brand name quicklatex.com c581e7cbcd8961c2a9030c0ea655fd34 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

3. Chứng minh SMS Brand name quicklatex.com 6a6834a91ef982dfe47fb893a730237a l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên song song với SMS Brand name quicklatex.com 3b3b35c8994c8ec77337c9bc90f6cecb l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên và mặt phẳng SMS Brand name quicklatex.com a891f96df4c7cc0f2821972624d3d50f l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

4. Xác định thiết diện của hình chóp SMS Brand name quicklatex.com 6babc5a011bfadc2ab2aef395998fc68 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên cắt bởi mặt phẳng đi qua SMS Brand name quicklatex.com b9a20c1f228a131feb59293b6063122e l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên và song song với SMS Brand name quicklatex.com 70848a434103616fc699b3489ea12a9f l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên.

trong>II. PHẦN RIÊNG -PHẦN TỰ CHỌN: (2,0 điểm) (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần). trong>A. Theo chương trình Chuẩn. trong>Bài 4a. (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức: SMS Brand name quicklatex.com de52021b7453b90400ef30c38e2f801d l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên. trong>Bài 5a. (1,0 điểm) Ba số dương SMS Brand name quicklatex.com 27ab8871eaa9af9891f0e613ef500ae0 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Biết SMS Brand name quicklatex.com ec41a5e05ac9bed1ca8f8edbf59a160e l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên và tổng của ba số đó bằng SMS Brand name quicklatex.com 28060d9e02c0f8796ccf871b79ff0d86 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên. Tìm SMS Brand name quicklatex.com d2e2ac2ce06edf722877ea4cd520af8a l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy TiênSMS Brand name quicklatex.com a818afb18f6195f641d00bdc1954a779 l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên trong>B. Theo chương trình Nâng cao. trong>Bài 4b. (1,0 điểm) Giả sử SMS Brand name quicklatex.com 2e9c8646dfbb21a49452eb2f84328cba l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất như bảng sau. Tính kỳ vọng và phương sai của SMS Brand name quicklatex.com 2e9c8646dfbb21a49452eb2f84328cba l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên:

SMS Brand name bang01 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên

trong>Bài 5b. (1,0 điểm)Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số sau:

SMS Brand name quicklatex.com 1059bbad5bd895b54cfa3cbfc7f159ee l3 Đề thi Học Kì I môn toán 11 năm 2012 THPT A Duy Tiên

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để ôn luyện thi nhé!

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb