Trang chủ » Điểm chuẩn Đại Học 2014

Điểm chuẩn ĐH Tây Nguyên năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Tây Nguyên năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Tây Nguyên năm 2012 Mã trường: TTN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D140202 Giáo dục Tiểu học A 14.5 Đại học 2 D140209 Sư phạm Toán A 15.5 Đại học 3 D140211 Sư phạm Vật lý A 13 Đại học 4 D140212 Sư phạm Hóa [...]

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Vạn Xuân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Vạn Xuân năm 2012 Mã trường: DVX STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D420201 Công nghệ Sinh học A 13 Đại học 2 C420201 Công nghệ Sinh học A 10 Cao đẳng 3 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 10 Cao đẳng 4 [...]

Điểm chuẩn ĐH Nông lâm Bắc Giang năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Nông lâm Bắc Giang năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Nông lâm Bắc Giang năm 2012 Mã trường: DBG STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn ngành A 13 Đại học 2 Toàn ngành A,A1 10 Cao đẳng 3 Toàn ngành B 14 Đại học 4 Toàn ngành B 11 Cao đẳng 5 Toàn ngành D1 [...]

Điểm chuẩn ĐH Đông Á năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Đông Á năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Đông Á năm 2012 Mã trường: DAD STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn trường (Đại học) A,A1 13 Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 2 Toàn trường (Cao đẳng) A,A1 10 Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 3 Toàn trường (Đại học) B 14 Điểm xét tuyển (HSPT-KV3) 4 [...]

Điểm chuẩn ĐH Dầu khí Việt Nam năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Dầu khí Việt Nam năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Dầu khí Việt Nam năm 2012 Mã trường: PVU STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D520201 Kĩ thuật địa chất (Địa chất dầu khí, Địa vật lí dầu khí) 20 Điểm vào trường 2 D520604 Kĩ thuật dầu khí 20 Điểm vào trường 3 D520301 Kĩ [...]

Điểm chuẩn đại học Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn đại học Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn đại học Hà Nội năm 2012 Mã trường: NHF STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông tin A 16.5 2 D340101 Quản trị kinh doanh A 18 3 D340301 Kế toán A 19 4 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 18 5 D480201 [...]

Điểm chuẩn ĐH Quốc Tế Hồng Bàng năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Quốc Tế Hồng Bàng năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Quốc Tế Hồng Bàng năm 2012 Mã trường: DHB STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn trường A,A1 13 Đại học 2 Toàn trường A,A1 10 Cao đẳng 3 Toàn trường B 14 Đại học 4 Toàn trường B 11 Cao đẳng 5 Toàn trường C [...]

Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Bắc) 2012

Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Bắc) 2012

Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Bắc) 2012 Mã trường: PCH STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 toàn trường 17.5 Hệ quân sự 2 toàn trường 13 Hệ dân sự

Điểm chuẩn đại học Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Nam) 2012

Điểm chuẩn đại học Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Nam) 2012

Điểm chuẩn đại học Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Nam) 2012 Mã trường: PCS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 toàn trường 15 Hệ quân sự 2 toàn trường 13 Hệ dân sự

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012 Mã trường: DKY STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 C720332 Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Đa khoa 15 Cao đẳng 2 C720330 Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học 14.5 Cao đẳng 3 D720501 Điều dưỡng [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: