Trang chủ » Điểm chuẩn Đại Học 2014

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2012 TT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 VI TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC QHS 300 90 1 Sư­ phạm toán học [...]

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012 TT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 V TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QHE 430 1 Kinh tế D310101 50 A [...]

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012 TT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 IV TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QHF 1,200 1 Ngôn ngữ Anh D220201 500 [...]

Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012 TT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 III TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ [...]

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2012 TT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 II TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN QHT 1.310 285 1 [...]

Điểm chuẩn Đại học công nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học công nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học công nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2012 TT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 I TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QHI 560 45 1 Khoa học máy tính [...]

Xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH Công nghiệp Việt Trì năm 2012

Xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH Công nghiệp Việt Trì năm 2012

Xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH Công nghiệp Việt Trì năm 2012 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển nguyện vọng [...]

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Việt Trì năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Việt Trì năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Việt Trì năm 2012 Căn cứ thông báo số 699/TB-BGDĐT, ngày 08/8/2012 của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học [...]

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Vinh năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Vinh năm 2012 Trường ĐHYK Vinh công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 kỳ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 – 2013 như sau: TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH KHỐI ĐIỂM CHUẨN 1 D720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) B 20.5 [...]

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2012

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2012

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2012

Nhập địa chỉ email của bạn: