Trang chủ » Điểm chuẩn nguyện vọng 2 2014

Điểm NV2 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG LẦN 1 ( NV2 ) NĂM 2014   NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI ĐIỂM CHUẨN 1 Khoa học thư viện [...]

Điểm NV2 Đại học Nha Trang năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Nha Trang năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Nha Trang năm 2014   I. Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung STT Tên ngành/Nhóm ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển NVBS (đã + UT)   1 Công nghệ kỹ thuật [...]

Điểm NV2 Đại học Lâm nghiệp năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Lâm nghiệp năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Lâm nghiệp năm 2014   1. Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung TT Tên ngành Mã ngành Khối  A Khối A1 Khối  B Khối D1 Khối V I. Cơ sở 1 - bậc đại học 1 Công nghệ sinh học D420201 15,0 17,0 2 Khoa học môi trường D440301 15,0 15,0 16,0 3 [...]

Điểm NV2 Đại học Tôn Đức Thắng năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Tôn Đức Thắng năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Tôn Đức Thắng năm 2014   1.1 Đại học chính quy: Stt Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 D340201 Tài chính ngân hàng 18 A,A1,D1 2 D340408 Quan hệ lao động 17 A,A1,D1 [...]

Điểm NV2 Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2014   Khối thi Trình độ đại học Trình độ cao đẳng A, A1 13 10 D1,2,3,4,5,6 13 10 -  Thí sinh trúng tuyển nguyện [...]

Điểm NV2 Đại học Hùng Vương năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Hùng Vương năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Hùng Vương năm 2014   Căn cứ Qui định đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định 2961/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo [...]

Điểm NV2 Đại học Phương Đông năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Phương Đông năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Phương Đông năm 2014 Mã ngành Ngành tuyển sinh Khối thi Điểm trúng tuyển BẬC ĐẠI HỌC D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 13 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền [...]

Điểm NV2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014 Ngành học Mã ngành Điểm trúng tuyển Hà Nội Vĩnh Yên Thái Nguyên Khối A Khối A1 Khối A Khối A1 Khối [...]

Điểm NV2 Học viện Nông nghiệp năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Học viện Nông nghiệp năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Học viện Nông nghiệp năm 2014   1/ Bậc đại học: Ngành tuyển Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Bảo vệ thực vật D620112 A, B A: 18,5 ;  B: 19,5 Chăn nuôi D620105 A, [...]

Điểm NV2 Đại học Đồng Nai năm 2014

Đã có chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 Đại học Đồng Nai năm 2014   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại học Đồng Nai năm 2014   Trường Khối Điểm chuẩn NV2 Các ngành đào tạo đại học     Sư phạm Sinh học B 15 Sư phạm Ngữ văn C 16 Sư phạm Lịch sử [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: