Trang chủ » Điểm thi Đại Học 2014

Tra cứu điểm thi Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất    Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2013 STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú 1 D720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: DKK   -TỔNG CHỈ TIÊU: 6.500 Tên ngành, chuyên ngành học Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo Đại học     5.000 – [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: KTA  -TỔNG CHỈ TIÊU: 1.700   Tên ngành, chuyên ngành học Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học:     1.650 – Kiến [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Kiểm soát Hà Nội năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Kiểm soát Hà Nội năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG:  DKS -  TỔNG CHỈ TIÊU: 300   Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Đào tạo đại học chính quy       Luật D380101 A, [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: KCN   - TỔNG CHỈ TIÊU: 300   Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, thường gọi là Trường ĐH Việt [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Hàng Hải năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Hàng Hải năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất     THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: HHA  -TỔNG CHỈ TIÊU: 3.700   Tên ngành, chuyên ngành học Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học:     3.100 1. Khoa học Hàng [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Hà Nội năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Hà Nội năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: NHF   – TỔNG CHỈ TIÊU: 2.100 Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học:     2.100 Công nghệ thông tin D480201 [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: YDD  - TỔNG CHỈ TIÊU: 850 Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học:   Điều dưỡng (học 4 năm) D720501 [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: VHD - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.900 Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học     1.700 1. Tài chính – [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: PVU -TỔNG CHỈ TIÊU: 80 Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học:     80 Kĩ thuật địa chất D520501 [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: