Trang chủ » Điểm thi Đại Học 2014

Điểm thi trường đại học Ngoại ngữ – đại học Quốc gia Hà nội năm 2012

Điểm thi trường đại học Ngoại ngữ – đại học Quốc gia Hà nội năm 2012

Điểm thi trường đại học Ngoại ngữ – đại học QUỐC GIA HÀ NỘI năm 2012 Thủ khoa Đại học đại học Ngoại ngữ – đại học Quốc gia Hà nội là thí sinh: Nguyễn Nguyệt Minh đạt tổng điểm 28 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra [...]

Điểm thi trường đại học Thủy Lợi năm 2012

Điểm thi trường đại học Thủy Lợi năm 2012

Điểm thi trường đại học Thủy Lợi năm 2012 Thủ khoa đại học Thủy Lợi là thí sinh: Lê Cao Khánh đạt tổng điểm 24.5 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là top thí sinh [...]

Điểm thi trường đại học Phòng cháy chữa cháy (phía nam) năm 2012

Điểm thi trường đại học Phòng cháy chữa cháy (phía nam) năm 2012

Điểm thi trường đại học Phòng cháy chữa cháy (phía nam) năm 2012 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất đại học đại học Phòng cháy chữa [...]

Điểm thi Học viện ngân hàng năm 2012

Điểm thi Học viện ngân hàng năm 2012

Điểm thi Học viện ngân hàng năm 2012 Thủ khoa Học viện ngân hàng là thí sinh: Nguyễn Văn Thu đạt tổng điểm 28.5 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là top thí sinh đạt [...]

Điểm thi Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2012

Điểm thi Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2012 Thủ khoa Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông là thí sinh: Nguyễn Tuấn Minh đạt tổng điểm 26 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: [...]

Điểm thi trường đại học Y Dược Cần Thơ năm 2012

Điểm thi trường đại học Y Dược Cần Thơ năm 2012

Điểm thi trường đại học Y Dược Cần Thơ năm 2012 Thủ khoa Đại học Y Dược Cần Thơ là thí sinh: Phan Lê Hoài Ân đạt tổng điểm 28 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây [...]

Điểm thi trường đại học Lâm Nghiệp năm 2012

Điểm thi trường đại học Lâm Nghiệp năm 2012

Điểm thi trường đại học Lâm Nghiệp năm 2012 Thủ khoa Đại học đại học Lâm Nghiệp là thí sinh: Đoàn Thị Minh Thùy đạt tổng điểm 28 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là [...]

Điểm thi trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012

Điểm thi trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012 Thủ khoa Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM là thí sinh: Dương Thị Mỹ Thanh đạt tổng điểm 24.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi [...]

Điểm thi Học viện tài chính năm 2012

Điểm thi Học viện tài chính năm 2012

Điểm thi Học viện tài chính năm 2012 Thủ khoa Học viện tài chính là thí sinh: Phạm Thành Công đạt tổng điểm 29.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất Học viện tài chính 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 [...]

Điểm thi trường đại học Kinh tế quốc dân năm 2012

Điểm thi trường đại học Kinh tế quốc dân năm 2012

Điểm thi trường đại học Kinh tế quốc dân năm 2012 Thủ khoa trường đại học Kinh tế quốc dân là thí sinh: Dương Công Tráng đạt tổng điểm 29.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất trường đại học Kinh tế quốc dân 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi SBD Họ tên [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: