Trang chủ » Điểm thi Đại Học 2014

Tra cứu điểm thi Học viện Quân y – Hệ Hệ dân sự phía Nam năm 2014

Đã có điểm thi Học viện Quân y khu vực phía Nam năm 2014 Thủ khoa năm 2014 Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng 1 DYS 262 Vò Huy C­êng 14/09/95 A 20.75 2 DYS 335 Lª ThÞ Hång Nhung 11/02/96 A 16.5 3 DYS 396 Ng« [...]

Tra cứu điểm thi Học viện Quân y – Hệ quân sự phía Nam năm 2014

Đã có điểm thi Học viện Quân y khu vực phía Nam năm 2014 Thủ khoa năm 2014 Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng 1 YQS 318 Lê Quang Minh 12/09/96 A 26 2 YQS 393 Đặng Quang Vinh 31/10/96 A 25.75 3 YQS 261 Nguyễn Ngọc [...]

Tra cứu điểm thi Học viện Quân y – Hệ quân sự phía Bắc năm 2014

Đã có điểm thi Học viện Quân y khu vực phía Bắc năm 2014 Thủ khoa năm 2014 Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng 1 DYH 2334 L¬ º°c Giang 25/09/1928 A 27.75 2 DYH 2250 L¬ Th¦nh C½ng 04/04/1959 A 26.75 3 DYH 3063 Đoàn Thị [...]

Tra cứu điểm thi Học viện Quân y – Hệ dân sự miền Bắc năm 2014

Đã có điểm thi Học viện Quân y khu vực phía Bắc năm 2014 Thủ khoa năm 2014 Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng 1 DYH 2334 L¬ º°c Giang 25/09/1928 A 27.75 2 DYH 2250 L¬ Th¦nh C½ng 04/04/1959 A 26.75 3 DYH 3063 Đoàn Thị [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2014

Đã có điểm thi Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2014 Thủ khoa năm 2014 Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng 1 SPK 8227 Nguyễn Hữu Tấn 22/06/1996 A 25.75 2 SPK 9712 Trần Quang Khánh Toàn 30/05/1996 A 25.5 3 SPK 3887 Nguyễn Phú Hùng [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Đồng Tháp năm 2014

Đã có điểm thi Đại học Đồng Tháp năm 2014 Tra cứu điểm thi nhanh nhất tại: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: SPD -TỔNG CHỈ TIÊU: 3.200   Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học:     2.100 Quản lí giáo dục D140114 A,A1,C,D1 Giáo dục Mầm [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Bách khoa – Đh Đà Nẵng năm 2014

Đã có điểm thi Đại học Bách khoa – Đh Đà Nẵng năm 2014 Thủ khoa năm 2014 Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng 1 DDK 13010 Huỳnh Thị Mỹ Linh 18/05/96 V 36 2 DDK 12837 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 30/04/96 V 34.79 3 DDK 13061 Phan [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Sao đỏ năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Sao đỏ năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất    THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 KÝ HIỆU TRƯỜNG: SDU     – TỔNG CHỈ TIÊU: 4.800 Ngành đào tạo Mã ngành Khối ChỈ tiêu Các ngành đào tạo đại học     3.800 – Công nghệ kỹ thuật cơ khí [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Sân khấu điện ảnh năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Sân khấu điện ảnh năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2013 STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú 1 D210235a Đạo diễn điện ảnh S 16 Điểm chuyên môn: 12.0 [...]

Tra cứu điểm thi Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2014

Đã có điểm thi trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2014. Tra cứu điểm thi đại học nhanh nhất   Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội năm 2013 STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú 1 C620110   Khoa học cây trồng B 11 Hệ Cao Đẳng [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: