Trang chủ » Điểm thi Đại Học 2014

Điểm thi khoa Luật – ĐH Huế năm 2012

Điểm thi khoa Luật – ĐH Huế năm 2012 Thủ khoa khoa Luật – ĐH Huế là thí sinh Hà Mai Sương : đạt tổng điểm 24,5. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP tthí sinh đạt điểm cao nhất: SBD Họ [...]

Điểm thi trường đại học xây dựng miền Tây năm 2012

Điểm thi trường đại học xây dựng miền Tây năm 2012 Thủ khoa ĐH Xây dựng miền Tây là thí sinh Nguyễn Huỳnh Hải Yến: đạt tổng điểm 20,0. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP tthí sinh đạt điểm cao nhất [...]

Điểm thi trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương năm 2012

Điểm thi trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương năm 2012 Thủ khoa ĐH Kinh tế – kỹ thuật Hải dương là thí sinh Nguyễn Quang Anh: đạt tổng điểm 25,5. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ:http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP tthí sinh [...]

Điểm thi trường Đại học Đồng Nai năm 2012

Điểm thi trường Đại học Đồng Nai năm 2012 Thủ khoa ĐH Đồng Nai là thí sinh Nguyễn Xuân Vinh: đạt tổng điểm 24,0. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ:http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP tthí sinh đạt điểm cao nhất đại học trong dữ liệu điểm [...]

Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Nam năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Nam năm 2012 Thủ khoa ĐH Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân đội (phía Nam) là thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo: đạt tổng điểm 27,0. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: [...]

Điểm thi Học viện chính sách và phát triển năm 2012

Điểm thi Học viện chính sách và phát triển năm 2012 Thủ khoa Học viện chính sách và phát triển là thí sinh: Đinh Nho Minh đạt tổng điểm 23 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây [...]

Điểm thi trường đại học Đại nam năm 2012

Điểm thi trường đại học Đại nam năm 2012

Điểm thi trường đại học Đại nam năm 2012 Thủ khoa đại học Đại nam là thí sinh: Trần Phương Thảo đạt tổng điểm 24.5 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là top thí sinh đạt [...]

Điểm thi trường đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2012 (phía bắc)

Điểm thi trường đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2012 (phía bắc)

Điểm thi trường đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2012 Thủ khoa đại học đại học Phòng cháy chữa cháy là thí sinh: Trần Hoàng Anh đạt tổng điểm 20.5 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới [...]

Điểm thi trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – ĐH Thái nguyên năm 2012

Điểm thi trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – ĐH Thái nguyên năm 2012

Điểm thi trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – đại học THÁI NGUYÊN năm 2012 Thủ khoa đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – ĐH Thái nguyên là thí sinh: Nguyễn Thị Quyên đạt tổng điểm 24.75 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc [...]

Điểm thi Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2012

Điểm thi Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2012

Điểm thi Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2012 Thủ khoa Học viện Báo chí tuyên truyền là thí sinh: Đỗ Hà Như đạt tổng điểm 26 Đăng ký nhận điểm thi đại học ngay bây giờ Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là top [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: