Hơn 14.800 thí sinh Bắc Ninh dự thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2012

Hơn 14.800 thí sinh Bắc Ninh dự thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2012

Hơn 14.800 thí sinh Bắc Ninh dự thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2012 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2012 diễn ra trong 3 ngày 2, 3 và 4-6 trên phạm vi toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh có hơn 14.800 thí sinh thuộc 34 trường THPT và 14 Trung [...]