Điểm chuẩn CĐ Công nghiệp Tuy Hòa năm 2012

Điểm chuẩn CĐ Công nghiệp Tuy Hòa năm 2012

Điểm chuẩn CĐ Công nghiệp Tuy Hòa năm 2012 Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa: Khối thi Điểm chuẩn NV1 Thiết kế đồ họa A 10 Thiết kế đồ họa D1 10,5 Quản trị kinh doanh A 10 Quản trị kinh doanh A1 10 Quản trị kinh doanh D1 10,5 Tài chính Ngân hàng A [...]