CĐ Kĩ thuật Công nghiệp Bắc Giang: 29 thí sinh tổng trên 20 điểm

CĐ Kĩ thuật Công nghiệp Bắc Giang: 29 thí sinh tổng trên 20 điểm

CĐ Kĩ thuật Công nghiệp Bắc Giang: 29 thí sinh tổng trên 20 điểm Trường CĐ Kĩ thuật Công nghiệp Bắc Giang vừa hoàn tất việc công bố điểm thi. Trong đó thủ khoa đạt 27 điểm thuộc về thí sinh Vũ Thị Minh thi khối A. Á khoa là Chu Thị Hương (SBD: 247) [...]