Duyệt theo từ khóa ‘cd my thuat trang tri dong nai’

Điểm chuẩn CĐ Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai năm 2012

Điểm chuẩn  CĐ Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai năm 2012

Điểm chuẩn  CĐ Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai năm 2012 Mã trường: CDN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Thiết kế nội thất 32.5 2 Thiết kế đồ họa 24 3 Truyền thông đa phương tiện 24 4 Thiết kế thời trang 23.5 5 Nhiếp ảnh 23 6 [...]

Ngành học chỉ có một sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

Ngành học chỉ có một sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

Ngành học chỉ có một sinh viên làm đồ án tốt nghiệp Một lớp học hiếm hoi chỉ có năm sinh viên. Kết thúc năm học, một sinh viên trong số đó đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.   Một tác phẩm đang được sinh viên thực hiện tại Trường CĐ Trang trí mỹ thuật [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: