Duyệt theo từ khóa ‘cd tai chinh hai quan’

Điểm chuẩn Cao đẳng Tài chính – Hải Quan năm 2012

Điểm chuẩn Cao đẳng Tài chính – Hải Quan năm 2012 Mã trường: CTS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Tài chính – Ngân hàng A 16 HSPT, Khu vực 3 2 Kế toán A 15.5 HSPT, Khu vực 3 3 Hệ thống thông tin quản lý A 15 [...]

Điểm chuẩn trường CĐ Tài chính Hải quan 2011

Điểm chuẩn trường CĐ Tài chính Hải quan 2011 Điểm chuẩn trường CĐ Tài chính Hải quan 2011: Ngành học Khối Điểm chuẩn NV1 Các ngành đào tạo cao đẳng: – Tài chính – Ngân hàng A 21,5 – Kế toán A 19 – Hệ thống thông tin quản lí A 19 – Quản trị [...]

Điểm chuẩn trường CĐ Tài chính Hải quan 2011

Điểm chuẩn  trường CĐ Tài chính Hải quan 2011 Điểm chuẩn  trường CĐ Tài chính Hải quan 2011 Ngành học Khối Điểm chuẩn NV1 Các ngành đào tạo cao đẳng: – Tài chính – Ngân hàng A 21,5 – Kế toán A 19 – Hệ thống thông tin quản lí A 19 – Quản trị [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: