Sinh viên IT: Không chỉ “Code”

Sinh viên IT: Không chỉ “Code”

Sinh viên IT: Không chỉ “Code” Nhắc đến sinh viên IT hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến hình ảnh những người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào màn hình máy vi tính, đầu óc lúc nào cũng ngập trong chuỗi code, tay cứ liên tục gõ lách cách vào bàn phím… Trong [...]