ĐH công lập Việt – Pháp xét hồ sơ và phỏng vấn tuyển sinh khóa 4

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo tuyển sinh hệ Cử nhân khóa 4 thông qua hình thức xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) là trường đại học công lập quốc tế theo mô hình [...]