Điểm thi trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012

Điểm thi trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012 Thủ khoa Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM là thí sinh: Dương Thị Mỹ Thanh đạt tổng điểm 24.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất Đại học công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi [...]