Điểm chuẩn NV2 Đại học (ĐH) Giao thông vận tải cơ sở II 2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học (ĐH) Giao thông vận tải cơ sở II 2011 Ngành đào tạo Khối Điểm chuẩn NV2 – Cầu đường bộ A 17 – Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 16,5 – Đường bộ A 15,5 – Địa kỹ thuật công trình giao thông A 13,5 – Đường hầm [...]