Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Nam năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Nam năm 2012 Thủ khoa ĐH Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân đội (phía Nam) là thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo: đạt tổng điểm 27,0. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: [...]