Nhận bằng đại học chỉ sau ba năm

Nhận bằng đại học chỉ sau ba năm

Nhận bằng đại học chỉ sau ba năm Tháng 12, bốn sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sẽ nhận bằng ĐH chỉ sau ba năm học tại trường. Bí quyết của các bạn ở đâu?   Lê Vũ cho rằng điều kiện kinh tế khó khăn là động lực để Vũ học vượt, ra [...]