Duyệt theo từ khóa ‘dh canh sat nhan dan’

Điểm chuẩn ĐH cảnh sát nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH cảnh sát nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH cảnh sát nhân dân năm 2012 Mã trường: CSS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn trường A 21 Thí sinh Nam 2 Toàn trường A 22 Thí sinh Nữ 3 Toàn trường C 18 Thí sinh Nam 4 Toàn trường C 20 Thí sinh Nữ [...]

Địa điểm thi đại học Cảnh sát Nhân dân HCM 2012

Địa điểm thi đại học Cảnh sát Nhân dân HCM 2012

Địa điểm thi đại học Cảnh sát Nhân dân HCM 2012 Đợt 1: Trường TH Đặng Văn Bất Trường THCS Linh Đông Trường THCS Thái Văn Lung Trường Trung Học CSND 2 Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết Trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân Đợt 2: Trường TH Linh Tây Trường TH Trương Văn [...]

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2012 ĐH Cảnh sát nhân dân được phân bổ tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Năm 2011, chỉ tiêu đào tạo của nhà trường là 450. Năm 2012 trường có được 580 chỉ tiêu. Trong tổng 580 chỉ tiêu, có 30 chỉ tiêu gửi đào [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: