Hiệu trưởng “tạm quyền”… vô thời hạn của ĐH Chu Văn An

Hiệu trưởng “tạm quyền”… vô thời hạn của ĐH Chu Văn An

Hiệu trưởng “tạm quyền”… vô thời hạn của ĐH Chu Văn An Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) thành lập, Chủ tịch HĐQT tự phong chức hiệu trưởng tạm quyền cho mình. Nhưng quá hạn luật định 1 tháng để bầu, bổ nhiệm hiệu trưởng chính thức đã lâu mà hiệu trưởng “tạm” vẫn [...]