Ra đời trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định 595/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II. Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II được nâng cấp lên thành Trường ĐH Kỹ thuật Y – [...]