Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ (Trường SQLQ2) năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ (Trường SQLQ2) năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ (Trường SQLQ2) năm 2012 Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường SQLQ2) Khối A: Quân khu 5: 14,5; Quân khu 7: 15; Quân khu 9: 14; các đơn vị còn lại 15.Khối C: Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9: 14,5.