Duyệt theo từ khóa ‘dh nong lam hue’

Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2013

Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2013. Xem chi tiết tỷ lệ chọi của trường Nông Lâm các năm 2013, 2012, 2011… nhanh và chính xác nhất! Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2013 là 2200.So với năm 2012 chỉ tiêu [...]

Điểm chuẩn đại học Nông Lâm – ĐH Huế năm 2012

Điểm chuẩn đại học Nông Lâm – ĐH Huế năm 2012

Điểm chuẩn đại học Nông Lâm – ĐH Huế năm 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ký hiệu là DHL) Nhóm ngành: Cơ khí – Công nghệ A 13.0 B 14.0 D510210 Công thôn D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D540101 Công nghệ thực phẩm D540104 Công nghệ sau thu hoạch Nhóm ngành: Trồng [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: