Điểm chuẩn đại học Sư phạm TD – TT TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn đại học Sư phạm TD – TT TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn đại học Sư phạm TD – TT TP.HCM năm 2012 Mã trường: STS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn trường 18 NV1 – Đại học 2 Toàn trường 15 NV1 – Cao đẳng 3 Toàn trường 16.5 NV2 – Cao đẳng