Thành lập Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Thành lập Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Thành lập Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh. Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh là cơ sở [...]