Duyệt theo từ khóa ‘dh tai nguyen va moi truong’

Điểm chuẩn Đại học tài nguyên môi trường năm 2012

Điểm chuẩn Đại học tài nguyên môi trường năm 2012

Điểm chuẩn Đại học tài nguyên môi trường năm 2012

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Tài Nguyên & Môi trường 2012

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Tài Nguyên & Môi trường 2012

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Tài Nguyên & Môi trường 2012 Thủ khoa khối A của trường ĐH Tài Nguyên & Môi trường năm nay là thí sinh Đậu Anh Đức, đạt tổng điểm ba mônlà 21,5 điểm. Thống kê điểm thi vào trường cho thấy có gần 500 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: