Điểm chuẩn đại học Trần Đại Nghĩa (Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vin-hem-pic) năm 2012

Điểm chuẩn đại học Trần Đại Nghĩa (Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vin-hem-pic) năm 2012   Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vin-hem-pic) Khối A: nam miền Bắc 15; nam miền Nam 14. Hệ dân sự: CN Kỹ thuật ô tô 14,5.