Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) năm 2012 Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) Khối A: nam miền Bắc 16,5. Khối C: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 14,5.