Duyệt theo từ khóa ‘diem chuan nv2’

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2012 Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Điểm chuẩn trúng [...]

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2012 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 (NGUYỆN VỌNG 2) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM [...]

Điểm chuẩn NV2 Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng năm 2012 Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Điểm trúng tuyển [...]

Điểm chuẩn NV2 Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 năm 2012 Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thông báo [...]

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 3 VÀO ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 3 VÀO ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 3 VÀO ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 3 Tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đối với bậc đại học là 560. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 là từ mức điểm chuẩn xét [...]

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2012 Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2012 Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam 1. Điểm chuẩn vào đại học Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho xét tuyển bổ sung đợt 2 đối với khối A, A1 là 13 – 14 điểm, khối D1 là 13,5 – 15 điểm, khối B là [...]

Điểm chuẩn NV2 trường Cao Đẳng Kinh tế TPHCM

Điểm chuẩn NV2 trường Cao Đẳng Kinh tế TPHCM

Điểm chuẩn NV2 trường Cao Đẳng Kinh tế TPHCM Trường Cao Đẳng Kinh tế TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TRƯỜNG CAO ĐẲNG [...]

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Văn hóa TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Văn hóa TPHCM năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Văn hóa TPHCM năm 2012 Trường Đại học Văn hóa TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM BẬC ĐẠI HỌC NGUYỆN [...]

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Y khoa Vinh năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Y khoa Vinh năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Y khoa Vinh năm 2012 Trường Đại học Y khoa Vinh vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Trường ĐHYK Vinh công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt bổ sung (NV2) Đại học, [...]

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2012 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 (NGUYỆN VỌNG 2) ĐẠI [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: