Điểm chuẩn CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An năm 2012

Điểm chuẩn CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An năm 2012 Mã trường: CEA STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 C620105 – Chăn nuôi A 10 2 C340301 – Kế toán A 10 3 C620110 – Khoa học cây trồng A 10 4 C620201 – Lâm nghiệp A 10 [...]