Điểm chuẩn ĐH An Ninh Nhân Dân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH An Ninh Nhân Dân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH An Ninh Nhân Dân năm 2012 Mã trường: ANS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn trường A 18 Thí sinh Nữ 2 Toàn trường A 21.5 Thí sinh Nam 3 Toàn trường C 18.5 Thí sinh Nữ 4 Toàn trường C 22.5 Thí sinh Nam [...]