Điểm chuẩn ĐH cảnh sát nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH cảnh sát nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn ĐH cảnh sát nhân dân năm 2012 Mã trường: CSS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Toàn trường A 21 Thí sinh Nam 2 Toàn trường A 22 Thí sinh Nữ 3 Toàn trường C 18 Thí sinh Nam 4 Toàn trường C 20 Thí sinh Nữ [...]