Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012 Mã trường: DKY STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 C720332 Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Đa khoa 15 Cao đẳng 2 C720330 Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học 14.5 Cao đẳng 3 D720501 Điều dưỡng [...]