Điểm chuẩn đại học Nguyễn Tất Thành năm 2012

Điểm chuẩn đại học Nguyễn Tất Thành năm 2012

Điểm chuẩn đại học Nguyễn Tất Thành năm 2012 ĐH Nguyễn Tất Thành cũng vừa công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét NV2 với mức đều bằng sàn ở hầu hết các ngành đào tạo. Hệ đại học: Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn NV 1 Điểm xét NV 2 Khối A Khối A1 [...]