Điểm chuẩn đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2012

Điểm chuẩn đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2012

Điểm chuẩn đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2012 Mã trường: TDB STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D140206 Giáo dục thể chất 17.5 2 D140207 Huấn luyện thể thao 20 3 D220343 Quản lý TDTT 15 4 D720305 Y sinh TDTT 15