Điểm chuẩn Đh Y Hải Phòng 2012

Điểm chuẩn Đh Y Hải Phòng 2012

Điểm chuẩn Đh Y Hải Phòng 2012 Mã trường: YPB STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D720101 Bác sỹ Đa khoa 22.5 2 D720601 Bác sỹ Răng Hàm Mặt 23 3 D720302 Bác sỹ Y học dự phòng 18.5 4 D720501 Cử nhân điều dưỡng 19 5 D720303 Cử [...]