ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn khối A, D 20 điểm

ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn khối A, D 20 điểm -Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa chính thức công bố điểm thi. Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Dương Công Tráng, SBD 10731, đạt 29 điểm (sau khi làm tròn) với Toán 8,75; Lý, Hóa đều 10 [...]