Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2012 TT Tên trường Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự Khối A: Thí sinh nam miền Bắc 20; nam miền Nam 16,5 Thí sinh nữ miền Bắc 24,5; nữ miền Nam 20,5. Hệ dân sự: Công nghệ thông tin 17,5 Điện tử viễn thông [...]