Điểm chuẩn nv2 Đại học (ĐH) Ngân hàng TPHCM 2011

Điểm chuẩn nv2 Đại học (ĐH) Ngân hàng TPHCM 2011

Điểm chuẩn nv2 Đại học (ĐH) Ngân hàng TPHCM 2011 Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2 Quản trị Kinh doanh 402 18 Hệ thống Thông tin Quản lý 405 18 CĐ Tài chính Ngân hàng C65 15