Điểm chuẩn NV2 Đại học (ĐH) Luật TPHCM 2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học (ĐH) Luật TPHCM 2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học (ĐH) Luật TPHCM 2011 ĐH Luật TPHCM công bố điểm trúng tuyển NV2 như sau: Ngành Luật học: Khối thi Điểm trúng tuyển NV2 A 18,0 C 19,0 D1 17,0 D3 17,5 * Lưu ý: điểm chuẩn xét tuyển vào từng chuyên ngành (Khoa) sẽ được Nhà trường thông báo [...]