Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2012

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2012

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2012 Trường Sĩ quan Thông tin Khối A: nam miền Bắc 16; nam miền Nam 13,5.