Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2012 (phía bắc và nam)

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2012 (phía bắc và nam) Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2012 (cơ sở phía Bắc và phía Nam). Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố điểm chuẩn vào trường theo khối ở cơ sở phía Bắc đối với khối A là 24,0; khối A1, D là 22,5. Còn điểm [...]