Điểm thi trường Đại học Công nghiệp Việt trì năm 2012

Điểm thi trường Đại học Công nghiệp Việt trì năm 2012 Thủ khoa trường đại học Công nghiệp Việt trì là thí sinh: Nguyễn Hương Giang đạt tổng điểm 21 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất trường đại học Công nghiệp Việt trì 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi STT Họ [...]