Duyệt theo từ khóa ‘diem thi dai hoc van hoa nghe thuat quan doi’

Điểm thi trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội (miền Bắc) năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội (miền Bắc) năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội (miền Bắc) năm 2012 Thủ khoa ĐH Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội (miền Bắc) là thí sinh Nguyễn Thị Phương: đạt tổng điểm 24,5. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP [...]

Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Bắc năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Bắc năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa – Nghệ thuật Quân Đội – Miền Bắc năm 2012 Thủ khoa ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội (phía Bắc) là thí sinh Hồ Thị Linh Giang: đạt tổng điểm 26,0. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: