Điểm thi trường đại học Y Hà Nội năm 2012

Điểm thi trường đại học Y Hà Nội năm 2012

Điểm thi trường đại học Y Hà Nội năm 2012 Thủ khoa đại học Y Hà Nội là thí sinh Trần Xuân Bách: đạt tổng điểm 30,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ:   http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: SBD Họ [...]