Điểm thi Học viện quản lý giáo dục năm 2012

Điểm thi Học viện quản lý giáo dục năm 2012

Điểm thi Học viện quản lý giáo dục năm 2012 Thủ khoa HV Quản lý Giáo dục là thí sinh Hà Thị Bích Thùy: đạt tổng điểm 23,0. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP tthí sinh đạt điểm cao nhất đại [...]