Điểm thi trường đại học Luật Hà Nội năm 2012

Điểm thi trường đại học Luật Hà Nội năm 2012

Điểm thi trường đại học Luật Hà Nội năm 2012 Thủ khoa đại học Luật Hà Nội là thí sinh Đặng Vũ Thùy Linh: đạt tổng điểm 27,50. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ:   http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: SBD [...]