Đối tượng nào được miễn học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh?

Đối tượng nào được miễn học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh?

Đối tượng nào được miễn học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh? TPO- Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN). Trong đó có quy định các đối tương miễn, giảm, tạm hoãn học [...]