Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cung cấp sản phẩm tài khoản du học Đức

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cung cấp sản phẩm tài khoản du học Đức

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cung cấp sản phẩm tài khoản du học Đức Với ưu thế hệ thống mạng lưới rộng khắp Việt Nam cùng 2 Chi nhánh đang hoạt động tại CHLB Đức, VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho ra mắt sản phẩm tài khoản du [...]