Cô học trò nghèo quê Bác học giỏi tiếng Anh

Cô học trò nghèo quê Bác học giỏi tiếng Anh Vừa lọt lòng được vài tháng, Thùy Linh chịu cảnh thiếu vắng bố. 2 năm sau, mẹ Linh cũng bỏ em ở nhà cho ông bà nuôi để đi tha phương cầu thực. Bằng nghị lực vượt khó học tập, Linh đã xuất sắc giành [...]