Lạ lùng học phí đại học công lập cao hơn trường tư

Lạ lùng học phí đại học công lập cao hơn trường tư

Lạ lùng học phí đại học công lập cao hơn trường tư Với danh nghĩa là trường công lập nhưng một số trường lại có mức học phí cao hơn cả trường ngoài công lập. Điều này khiến thí sinh gặp rất nhiều khó khăn khi chọn trường… Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng [...]