Duyệt theo từ khóa ‘ke toan’

Năm 2013 dừng mở ngành ngân hàng, kế toán

Năm 2013 dừng mở ngành ngân hàng, kế toán Bên cạnh việc tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa ‘đầu ra’ như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, Bộ Giáo dục sẽ kiến nghị Thủ tướng không cho phép mở các trường đại học đào tạo các ngành này. [...]

Tạm dừng mở một số ngành đào tạo dư thừa “đầu ra”

Tạm dừng mở một số ngành đào tạo dư thừa “đầu ra” Từ năm 2013, sẽ tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa “đầu ra” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết tại [...]

Công nghệ thông tin và Kế toán: Chọn nghề nào?

Công nghệ thông tin và Kế toán: Chọn nghề nào?

Công nghệ thông tin và Kế toán: Chọn nghề nào? Em 23 tuổi, là nữ, đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin (CNTT) được một năm nhưng vẫn chưa xin được việc. Cơ hội việc làm CNTT ở tỉnh em sống hơi ít, em có nên học thêm kế toán hay liên thông ĐH [...]

Ngành Kế toán: Ngành có kiến thức đa năng

Ngành Kế toán: Ngành có kiến thức đa năng

Ngành Kế toán: Ngành có kiến thức đa năng Theo nghiên cứu gần đây của Navigos Group, trong ba quý đầu năm 2011 nhân lực kế toán, tài chính xếp thứ ba trong số năm bộ phận chức năng có nhu cầu tuyển dụng cao nhất cho các vị trí điều hành. Kế toán là [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: